Spivak L’Hoste, A., y M. Hubert. e ientífico a entífico-ecnólogo: trategia ompromiso n elatos e onversión e nvestigadores ientíficos. iencia, ocencia ecnología, ol. 30, n.º 58 may-oct, May 2019, pp. 39-63, doi:10.33255/3058/439.