Spivak L’Hoste, Ana, y Matthieu Hubert. 2019. e ientífico a entífico-ecnólogo: trategia ompromiso n elatos e onversión e nvestigadores ientíficos. iencia, ocencia ecnología 30 (58 may-oct), 39-63. https://doi.org/10.33255/3058/439.